Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 6. Sociaal domein

Programma 6. Sociaal domein

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

19.666.826

39,2 %

Baten

11.449.590

11,9 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41