Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Maatwerkdienstverlening 18+

Loon- en prijsstijgingen Maatschappelijke begeleiding (€ 73.969 incidenteel, nadeel)

Het budget maatschappelijke begeleiding wordt met € 73.969 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Loon- en prijsstijgingen gestructureerd huishouden (€ 54.664 incidenteel, nadeel)

Het budget gestructureerd huishouden wordt met € 54.664 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Loon- en prijsstijgingen 2020

-128.630

Totaal onderwerpen >= 50.000

-128.630

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.71

-128.630

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41