Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Lasten & baten

x (€ 1) x (€ 1)

Lasten

11.387.404

22,7 %

Baten

75.040.554

77,7 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41