Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Burgerzaken

Programmabegroting 2020: Klantgeleidingssysteem Burgerzaken

De verdergaande digitalisering, mede gebaseerd op “de digitale agenda 2020” en de V van Verbinding, is nodig om zowel gegevensuitwisseling, -verwerking als verbetering van dienstverlening te realiseren. Publiekszaken heeft daarin een belangrijke rol en kijkt voor 2020 naar twee stappen.
1) Klantgeleidingssysteem Burgerzaken: van GBOS naar JCC Klantgeleiding; Deze overstap is noodzakelijk vanwege verouderdere software en geen integratiemogelijkheden met andere pakketten. Daarnaast wordt meer dienstverlening geboden aan onze inwoners;
2) Overstap van Key2Burgerzaken naar Key2Burgerzaken Portaal; Deze overstap wordt gemaakt vanuit gebruikersvriendelijkheid voor onze inwoners en sorteert voor op een aan te bieden E-diensten in 2021.

Programmabegroting 2020: Verkiezingskalender

Ondanks dat tot nu toe geen verkiezingen gehouden worden in 2020 gaat een aantal structurele kosten (stembureau app en licentiekosten) wel door. Deze kosten blijven onder de € 10.000. Hiervoor is nu geen bedrag geraamd. Dit meerjarenbeeld zullen wij bij Zero Based Begroten aanpassen.

Minder legesinkomsten secretarieleges (€ 150.000 incidenteel, nadeel)

Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 wordt ruim 75% minder aanvragen verwacht. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor burgerzaken sterk af. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029. Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle “18+ documenten” in omloop vervangen. Daarnaast heeft COVID-19 effect op de afname van de reisdocumenten, rijbewijzen (tijdelijk niet kunnen afrijden) en verplaatsen van huwelijksvoltrekkingen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Minder legesinkomsten Burgerzaken

-150.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-150.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.2

-150.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41