Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

6.662.286

13,3 %

Baten

462.319

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41