Voortgangsrapportage 2020

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Media

Programmabegroting 2020: Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten

De bibliotheek heeft steeds meer een maatschappelijke rol in de samenleving. Om de werkzaamheden op een goed niveau te kunnen blijven uitvoeren is vanaf 2020 structureel € 22.000 toegevoegd aan de jaarlijkse subsidie.

Bij het versterken van de maatschappelijke waarde van de bibliotheek gaat het om werkzaamheden als:

  • Afstemmen programmering op lokale behoeften en wensen;
  • Werkwijze “Bredebieb” invoeren voor alle vestigingen;
  • Communicatie aansluiten op lokale programmering;
  • Permanente klantdialoog;
  • Project effectmeting van maatschappelijke waarde.

Loon- en prijsstijgingen openbare bibliotheken (€ 25.226 incidenteel, nadeel)

Het budget openbare bibliotheken wordt met € 25.226 geïndexeerd. De structurele lasten zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-25.226

Totaal onderwerpen < 50.000

-25.226

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.6

-25.226

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41