Voortgangsrapportage 2020

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Musea

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Bouw replica pioniersbarak € 70.000
Een aantal jaren geleden heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een replica van een pioniersbarak bij de dierenweide aan de Dukdalf. De barak zal worden ingericht en beheerd door de stichting geschiedschrijving Dronten. De realisatie komt nu in zicht omdat de stichting recreatiepark Dronten dit jaar tot vervanging van de gebouwen van dierenweide over gaat. Dit najaar kan de raad hierover nadere informatie verwachten.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.4

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41