Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

2.013.259

4,0 %

Baten

566.119

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41