Voortgangsrapportage 2020

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Milieubeheer

Jaarrekeningresultaat Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) € 42.640 incidenteel voordeel)

Vooruitlopend op de zienswijzeprocedure willen we de terugbetaling van het jaarrekeningresultaat 2019 - gebaseerd op de brief kenmerk 2020OFGV mdu06 - verwerken in deze rapportage, omdat dit het enige moment is om de begroting bij te stellen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

42.640

Totaal onderwerpen < 50.000

42.640

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 7.4

42.640

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41