Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

4.179.417

8,3 %

Baten

7.148.110

7,4 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41