Voortgangsrapportage 2020

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Afval

Programmabegroting 2020: Activiteiten voor een afvalloze samenleving

Door de coronacrisis is het onderwerp Jeugdeducatie op scholen, onder het motto “Jong geleerd is oud gedaan”, om te komen tot een afvalloze samenleving niet opgepakt in het eerste gedeelte van dit jaar. De scholen waren druk bezig met de digitalisering van hun lesprogramma’s. Hen op dat moment vragen om deel te nemen aan dit programma was niet opportuun. We verkennen de mogelijkheid om dit project In de tweede helft van dit jaar alsnog op te pakken, mocht dit niet lukken dan stellen we voor dit project door te schuiven naar 2021.

Onderzoek naar efficiency bedrijfsvoering afval en reiniging (€ 20.000 in 2020 en € 25.000 in 2021 incidenteel, nadeel)

Bij de behandeling van de afvalstoffenheffing 2020 is een onderzoek naar de efficiency van de afvalinzameling toegezegd. Door de coronacrisis is de planning opgeschoven, waardoor we in het tweede helft van dit jaar gaan starten met dit onderzoek. Gezien de grootte van de opdracht en de doorlooptijd zal dit onderzoek doorlopen in 2021. De kosten voor 2020 bedragen € 20.000 en de kosten voor 2021 bedragen € 25.000.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Activiteiten voor een afvalloze samenleving € 34.000
De activiteiten worden conform en volgens planning uitgevoerd.
Zie voor een inhoudelijke toelichting het onderdeel Programmabegroting 2020 : Activiteiten voor een afvalloze samenleving.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-20.000

Totaal onderwerpen < 50.000

-20.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 7.3

-20.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41