Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 4. Onderwijs

Programma 4. Onderwijs

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

2.196.218

4,4 %

Baten

1.286.594

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41