Voortgangsrapportage 2020

Programma 3. Economie

Economische promotie

3.4.1 Toeristenbelasting

GBLT: Lagere toeristenbelasting als gevolg van coronacrisis (€ 650.000 incidenteel, nadeel)

Vooralsnog is er bijna geen toeristenbelasting geïncasseerd over 2020. Een eerste inschatting op peildatum 1 juli 2020 levert een verwachte daling op van € 650.000. Er is sprake van een forse afname van opbrengsten toeristenbelasting doordat de evenementen dit jaar niet doorgaan. Daarnaast wordt rekening gehouden met lagere opbrengsten door minder toeristen in de zomerperiode in verband met de coronacrisis.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Minder ontvangsten OZB en toeristenbelasting (corona maatregelen)

-650.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-650.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 3.4

-650.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41