Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 3. Economie

Programma 3. Economie

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

785.314

1,6 %

Baten

291.417

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41