Voortgangsrapportage 2020

Programma 4. Onderwijs

Openbaar basisonderwijs

Tijdelijke huisvesting Dronten West (€ 108.500 incidenteel, nadeel)

De 3 schoolbesturen en 2 kinderopvangorganisaties in Dronten West hebben wat betreft de huisvesting te maken met een ruimteprobleem. In het belang van een doorgaande leerlijn van voorschool naar het basisonderwijs hebben we als college ingestemd met de huur voor 5 jaar van 4 noodlokalen ten behoeve de basisschool De Dukdalf bij Beursplein 6 in Dronten West.
Het huurbedrag wordt opgebracht door de beide kinderopvangorganisaties en stichting Ante (het schoolbestuur van de Dukdalf). Wij stellen u voor de éénmalige plaatsingskosten en kosten voor grondwerk, leidingen en andere infra werkzaamheden, in totaal een bedrag van € 108.500, éénmalig te onttrekken aan de algemene reserve van de gemeente Dronten.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf

-108.500

Totaal onderwerpen >= 50.000

-108.500

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 4.1

-108.500

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41