Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 1. Veiligheid

Programma 1. Veiligheid

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

2.115.113

4,2 %

Baten

59.117

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41