Voortgangsrapportage 2020

Overzicht programma's

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

1.185.898

2,4 %

Baten

218.148

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41